Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaretaliate retaliate

July 30 2017

1375 5af9
Reposted fromtfu tfu viapiskor piskor

July 27 2017

1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

July 24 2017

7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viaretaliate retaliate

July 21 2017

Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
9966 cc9d
nie mogę już tak bez Ciebie. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

July 17 2017

Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska

July 16 2017

9695 9036 500
Reposted fromPoranny Poranny viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

July 10 2017

5826 769c
Reposted fromgracey gracey viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
czy będziemy już zawsze rozmawiać ze sobą ciszą?
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
0353 dbf0
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey

June 28 2017

Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
i gdy wydaje mi się, że najmocniej potrzebuję dziś Ciebie, uświadamiam sobie, że tak naprawdę to siebie samej mi brak.
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

June 24 2017

7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '

June 21 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl